Haljastuse rajamine

1. Muru rajamine


    muru piiride mahamärkimine
    tasandamine ja vajalike kõrguste andmine
    sõelutud mulla toomine
    planeerimine
    riisumine
    muruseemne külv
    rehitsemine
    muru rullimine
    siirdemuru paigaldamine

2. Kõnniteede ja sissesõiduteede ehitus


    aluspinnase tasandamine
    geotekstiili paigaldus
    paekivikillustiku paigaldus ja tihendamine
    äärekivi paigaldus
    kivi paigaldamine

3. Kaldakindlustuse paigaldamine

    kookosmati paigaldamine
    murukärje paigaldamine

4. Väikeehitiste rajamine

    istutuskohtade ehitus
    pergola ehitus
    võreseinte paigaldus
    puukuuri ehitus
    aiatööriistade kuuri ehitus
    lõkkeplatsi ehitus
    tugimüüride ehitus (puit, kivi)
    terrasside ehitus

5. Veesilmade ehitus

    tiigi rajamine (piiride majamärkimine, süvise kaevamine, aluskanga ja geomemebraani paigaldus, põhja ja külgede katmine kividega, veetaimede istutamine)
    oja rajamine
    purskkaevu paigaldus
    veesilma paigaldus

6. Istutusalade rajamine

    istutusalade mahamärkimine
    istutusmulla lisamine
    taimede istutamine
    hekkide rajamine (mahamärkimine, kraavi kaevamine, istutusmulla lisamine, hekitaimede istutamine, kastmine)
    kiviktaimla rajamine
    maitsetaimede aia rajamine
    köögiviljaaia rajamine
    taimede kastmine
    istutusalade multšiga katmine

7. Terrassihaljastus

    konteinerite ehk aiavaadise valik
    konteinertaimede valik
    terrassi kujundus
    taimede istutamine

8. Aia valgustuse rajamine

    valgustuse paigalduskohtade valik
    valgustite valik
    kaablite ja valgustite paigaldamine
    töid teostavad kutselised elektrikud

9. Kastmis- ja drenaažisüsteemide ehitus

    aia kastmiseks vajaliku süsteemi valik
    kastmissüsteemi paigaldus
    drenaaži paigaldus

Võta meiega ühendust!